Økonomiavdelinga krev inn betaling for alle kommunale krav. Dei største krava er betaling for opphald i barnehage, skulefritidsordning, musikkskule, renovasjonsavgift, eigedomsskatt, kloakkavgift og feiing.