Beredskapstelefonen kan nyttast til å melde feil og avvik innan vann, avløp og veg.

Telefonen er bemanna og kan, ved akutt behov, nyttas heile døgnet.

Telefonnummer: 909 44 673