Beredskapstelefonen kan nyttast til å melde feil og avvik innan vann, avløp og veg.

Ved akutt behov kan telefonen nyttas heile døgnet.

Telefonnummer: 909 44 673