Kontakt

Krisesenter vest IKS avdeling Stord, tlf. 53 41 12 12
Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund, tlf. 52 72 98 84
E-post: post@krisesentervest.no
Nettside: www.krisesentervest.no

Tilbod og teieplikt

Du vurderer kanskje å bryte ut av ein valdleg relasjon, eller kanskje du allereie har gjort det og treng nokon å snakke med?

Du kan ta kontakt direkte med kommunens krisesentertilbod, utan henvisning eller timeavtale. Krisesentertilbodet er gratis og tilgjengeleg heile døgnet.

  • Krisesentertilbodet kan blant anna tilby:
  • Støtte og praktisk hjelp
  • Råd og veileding
  • Hjelp til bearbeiding
  • Informasjon om rettigheitar og moglegheitar
  • Advokatbistand
  • Formidle kontakt med offentlege instanser
  • Midlertidig butilbod i trygge omgivelsar

Krisesentertilbodet har teieplikt.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Du kan vere anonym.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for valg eller truslar om vald i nære relasjonar.

Lovverk

Dette er ei lovpålagd teneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).