Tysnes kommune har 2 gjennomgangsbustader i Jensvoll. Søknad på eige søknadsskjema til Tysnes kommune.

Husleige følgjer Tysnes kommune sine fastsette satsar og blir regulert kvart år.