Helsesjukepleiar i skulen

Kathrine Berrefjord
Telefon: 415 61 740

Helsestasjonen: 53 43 70 86
Me er lettast å nå  mellom 08.00 - 09.00 og 14.00 - 15.00