Helsesjukepleiar i skulen

Helsesjukepleiar har kontor på helsestasjonen som ligg i rådhuset i Uggdal

Dei er i tillegg tilstades for elevane ute på skulane.