Tysnes symjehall består av eit 12,5 meter basseng. Symjehallen ligg på Gjerstad i Våge, på same området som Tysnes skule og Tysneshallen.

Bassenget er opent frå medio oktober til slutten av mars, og held som houvdregle stengt ved høgtid og skuleferie.

Offentlig bading

Måndag og fredag

Familiebading: 17:30 - 18:15 og 18:15 - 19:00

Vaksne (frå 16 år): 19:00 - 19:45

Frammøte 10 minuttar før økta stratar.

Maks 30 badande per økt.

 

Symjehallen er stengt ut 2023.

Sjå oppdatert informasjon om stenging av symjehallen

Pris

Barn kr. 20,-

Vaksen kr. 40,-

Familie kr. 100,-

Betaling med Vipps

Symjeopplæring

Tysnes symjeklubb / Båtlaget Njord gjev tilbod om symjeopplæring på fleire nivå, samt insturktørkurs.