2022

Knut Rage

Kulturprisen 2022 går til Knut Rage for hans verksemd som historieskrivar og kulturformidlar.

Les heile grunngjevinga her

2021

Lars Petter Epland og Morten Haaland

Lars Petter og Morten har i mange år vore drivkreftene i det som er det største og mest aktive kulturtilbodet for barn og unge i alle aldrar. Dei skaper aktivitet, møteplassar mellom generasjonar, og bidrar sterkt til eit mangfaldig kulturliv i Tysnes kommune.

Les heile grunngjevinga her.

2020

Patrick Russell Madsen

Kulturarrangement i regi av Mandelhuset

2019

Solheimsdalen grendalag

v/ Hans Tore Brekke for utvikling av skulemuséet i Solheimsdalen

2018

Magne Storesætre 

Idrett, musikklag, arrangement, idrettsanlegg, idrettsråd, sokneråd

2017

Nils Kåre Myklebust  

Onarheimsgildet, kulturkyrkja, musèlag, kammerkor

2016

Bjarne Nygård

Aktiv musikant i Onarheim musikklag sidan oppstart i 1954. Delteke og stilt opp på kulturarrangement. Viktig person for bygda gjennom sitt engasjement og som kulturberar.

2015

Tysnes kystlag   

 Vidareført kunnskap om kystkulturen og tradisjonar. Båtbyggjarkurs av færingar, første gang i 1995. Kurs i sying av segl. Arrangert Tysnes Rundt i 20 år. Vore sentral i urviling av Årbakkapg kyst- og motorsamlinga i Smio. Gjennom alle år vore ein viktig samarbeidspartner i ulike kulturarrangement – m.a. under den offisielle opninga av Kystsogevekene. Fast deltaker i kulturarbeidsgruppa.

2014

Tysnes lydlag

Tysnes lydlag v/ Eirik Dalland og Øystein Dalland, lyd hundretals arrangement sidan 1997. Aldri teke ut lønn, investert i nytt og moderne utstyr.

2013

Bergitte Sletteskog     

Mat/ mattradisjonar, oppskrifter, arrangement, delteke i lagsliv.

2012

Tysnes husflidslag  

Vidareføring av handverktradisjonar, kurs barn, unge og vaksne. Liv Torunn Rekve og Synnøve Hodneland tok imot på vegner av laget.

2011

Olav Skjellevik

Lokalhistorie, kåsør, skilting og turleiar

2010

Tysnesfest 

Set kommunen på kartet, reklame for Tysnes, breitt program for alle aldersgrupper.

2009

Nils Eivind Hansen     

Fotball spelar, trenar, leiar, Cup-arrangør, banemeister, +++

2008

Sverre K. Dalland 

Leiar Tysnes sogelag, båtlaget, ungdomslag, musikklag, Sunnhordland folkemuseum, redaksjonen Bladet Tysnes, kulturstyre, heradsstyre, fylkesstyre, m.m.

2007

Sostråleøya venelag        

 v/ Norolf Henriksen. Hus pussa opp, renska stigar, boka om Solstråleøya, solstråleøyas dag, aktivitet, dugnad, informasjon, og vedlikehald.

2006

Eldbjørg og Jørgen Knudsen 

Barnekoret i Tysnes

2005

Magnus Alsaker 

Arbeid for i drett gjennom 40 år. Engasjement og ildsjel

2004

Tysnes sogelag   

v/ Mikal Heldal og Magnhild Midtbø

2003

Henrik Aakre 

Kunst- og kulturformidlar, Årbakka, Kunstlaget, E.H. Vaage

2002

Anny Gjøvåg   

Kulturarbeid på gard

2001

Gunnar Hansen  

Idrettsarbeid og "Tysnesingen"

2000

Yngve Nikolaisen  

Musikkengasjement i Tysnes, rektor musikkskulen

1999

Ernst B. Drange  

Etnolog, Gards- og ættesoge, lokalhistorisk arkiv.

1998

Åsne S. Søreide   

Songar/kvedar, innsamling av folketonemateriale.

1997

Einar Heldal   

Handverkstradisjonar, båtbyggjing/færing, rokk og tresko.

1996

Kolbjørn Tvedt    

Allsidig, drivande kraft i lags og musikklivet, internett.

1995

 Anna Skaar   

Tysnesbunaden, arbeidd med å rekonstruera denne.

1994

Harald Dalland 

Handverk, båtbyggjar, oselvar.

1993

 

Ikkje utdelt grunna økonomi

1992

 

Ikkje utdelt grunna økonomi

1991

Johannes Heggland

Forfattar og dramatikar

1990

Tysnes musikklag

Lokomotiv for korpsmusikk på Tysnes

1989

Båtlaget Njord/Tysnes

Tradisjonsbåtbrukar

1988

Anna Aanesen

Moro med musikk

1987

Helga Gjerstad

50 år i sundagsskulen

1986

Bjørn Helge Epland

Pådrivar, dirigent, revy

1985

Tore Økland

Leiar/trenar jentefotball/Norway Cup