Kommunalteknisk VA-norm vart vedteken i kommunestyre 15. juni 2021

 

Norma er gjeldande for prosjektering og utføring av kommunale VA-anlegg, private VA-anlegg der kommunen overtar drift og vedlikehald og når private koplar seg til kommunale VA-anlegg.

 

Sjå Kommunalteknisk VA-norm for Tysnes kommune (pdf)