Opplæringslova gjev rett til fri skuleskyss for dei som har lang skuelveg:

    Elevar i grunnskulen som har meir enn 4 km skuleveg.
    For 1. klassingane er grensa sett til 2 km.


Ut over dette gjev Tysnes kommune å gje fri skuleskyss til elevar i småskulen med meir enn 3 km skuleveg.