Onarheim skule er barneskule for heile Onarheim sokn som strekkjer seg frå Hodnaneset til Lukksund.

Skulen har kring 30 elevar fordelt på 1.- 6. årssteg.

Skulen har SFO tilbod alle dagane i veka. Tilbodet føl skuleruta.

Skulen vart bygd i 1957 og er bygd på og rehabilitert siden då. I 1975 gymnastikk- formings- og administrasjonsavdeling, og hausten 1998 vart det teke i bruk eit nytt tilbygg med to klasserom. Skuleåret 2010/11 var skulen gjennom ein stor rehabilitering som mellom anna omfatta installering av ventilsjonsanlegg i heile bygningen.

Onarheim skule deler bygning med Onarheim barnehage.

Uggdal skule har 3 klasserom, formingsavdeling, gymnastikk-avdeling, bibliotek, skulekjøken, grupperom og godt tilrettelagte arbeidstilhøve for lærarane.