Det er tilbod om SFO ved Uggdal skule og ved Onarheim skulen.

To dagar gratis for 1. og 2. klassingar

Frå hausten 2022 har regjeringa bestemt at alle 1.klassingar skal få 12 timar per veke gratis opphald i SFO.

Det betyr:

  • For 1. klassingar med opphaldstid 2 dagar per veke, er det ingen betaling for SFO.
  • For 1. klassingar med 3 dagar eller meir avtalt opphaldstid, blir det gjort eit fråtrekk på den månadlege fakturaen tilsvarande to dagar.