Her kan du søkja etter bilete frå Tysnes

Bileta er katalogisert med emneord. Du kan til dømes søkje etter stadnamn eller personnamn. Det er dessverre ikkje alle bileta me har eksakte opplysningar om.

Har du utfyllande informasjon om eit bilete eller funne andre feil og manglar, ta kontakt på post@tysnesbibliotek.no.