Målet med informasjonsmøte 65 + er å gi informasjon som kan hjelpe innbyggjarane til å leve eit godt liv som senior. Tilbod som finst i kommunen, enkle førebyggjande tiltak, og branntryggleik vil vere aktuelle tema på møtet. 

Tilbod om informasjonsmøte kvart andre år

Tysnes kommune har gjennom «Handlingsplan for eit aldersvenleg Tysnes 2023-2027» gjort vedtak om å arrangere «Informasjonsmøte 65+».

Det er planlagt at møtet vil bli gjennomført annakvart år i planperioden.

Informasjonsmøte 16.11.23

Dato: 16. november (torsdag)

Klokka: 14:00 - 16:00

Sted: Tysnes omsorgssenter

Program:

  • Framtidsfullmakt
  • Branntryggleik
  • Pause med kaffimat og drøs
  • Frivilligheit og aktivitetstilbod
  • Tilrettelegging av bustad

Påmelding på telefon: 53 43 70 00

Tilbod om meir informasjon og heimebesøk

Det vil under møtet vere mogleg å teikne seg på for å få meir tilpassa informasjon, enten i heimen eller ved møte.

Tidsramme per besøk er lagt til ein time, og du er med på å bestemme tema for samtalen.