Om oss

Lunde barnehage er sentralt plassert i Lunde.

Barnehagen har tre avdelingar og omlag 68 plassar.
Her er me elleve vaksne, pluss styrar og lærling.

Barna er fordelt på tre avdelingar, Sønnavind 1-2 år, Nordavind 3-4 år og Vestavind 5-6 år.

Glade vaksne, glade barn

Dette er tysnesbarnehagane sin felles visjon.

I visjonen ligg det fleire underpunkt som skal sikre barna gode opplevingar i kvardagen, både i møte med barnehagen og i aktivitetane. 

Trygghetssirkelen Cos-P

Me ynskjer stadig å utvikle oss, og no rettar me fokus imot COS (circle of security), på norsk Trygghetssirkelen. Dette er i utgongspunktet eit "foreldrerettleiingsprogram", og me ynskjer å auke kompetansen innan denne tenkninga, slik at me i enda større grad kan sikre barna trygg tilknytning i alle situasjonar og overganger i barnehage.

SU - representanter i Lunde barnehage

Nordavind:  Tonje Øyjordsbakken og Renathe Hagen-Lunde (vara)
Sønnavind: Lovise Dalland og Malin Hagen-Lunde (vara)
Vestavind: Yvonne Kongsvik og Oddrun Gravdal (vara) 
Personal: Ingvill Christensen og Liv Bodil Tufta