Onarheim barnehage ligg i same bygg som Onarheim skule midt i sentrum av Onarheim. Barnehagen har i dag to avdelingar med ca 42 plassar. Dei har gode områder rundt for tur og leik. 

Hogne Røssland er SU- representant(leiar av foreldrerådet) på Storebjørn, og Solfrid B Smith er vara.

Torgeir Pollestad er SU- representant (leiar av foreldrerådet) på Lillebjørn, og Geir Røssland er vara.