17. jan. 2022 kl. 16:18

Koronainformasjon

Les mer
Illustrasjonsbilete gateljos

Feil på vegljos?

Meld frå i kommunen si inbyggjarportal.
Illustrasjonsbilete eit barn som ser ut gjennom vindauget

Coolkids

Meistringskurs for barn på mellomtrinnet.
Illustrasjonsbilete sportsutstyr

Kommunalt tilskott til idrett 2022

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.22. Fristen er endeleg.
Reguleringskart: Omega Areal

Detaljregulering Godøysund - offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Tysnes kommunestyre detaljregulering for gnr. 101 bnr.1m. fl. Godøysund, ut til høyring og offentleg ettersyn. 
Kart bilete Skorpo

Kunngjering av godkjendt plan - Fiskerihamn Skorpo

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Tysnes kommunestyre 16. desember 2021 sak PS 41/21, vedtatt følgjande reguleringsplan: Fiskerihamn/naustområde Skorpo, Tysnes.
Sjå alle nyhende ››