koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.  

Kulturskulen 2020/21

Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2020/21 er klart!  
Frå Kultrrminneplanen Steinklopp Hovlandselvo

Kommunedelplan for kulturminne

Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. 
Blå skule plukkar boss

185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond

Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt.  - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløgedal som er faglærar for Blå s...
Sjå alle nyhende ››