Fonnakart

Offentleg høyring - Planprogram - Kommuneplan - Arealdel

Tysnes kommune har starta arbeidet med å rullera kommuneplanen sin arealdel. Det skal først utarbeidast eit planprogram.
Bilde til helsestasjon

Bemanning helsestasjonen

Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar Sara Kashay frå 17.06.2019 og ut juli mnd. Ta kontakt for timeavtale direkte på tlf 53 43 70 93 eller via legekontoret på tlf 53 43 70 80.
olavsgildet

100-årsjubileumsmarkering

29. juni er det klart for 100-årsjubileum av Johannes Heggland, 1919-2019.
paragraftegn_illustrasjon-til-regelendring_620[1]

Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.
logohaugaland nett

Haugaland Kraft Nett inviterer

Haugaland Kraft Nett inviterer til open kontordag om planane for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi i Austevoll.
Sjå alle nyhende ››