koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du oppdatert informasjon. Har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra? Her finn du lenke til informasjon og registrering.  
Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litterat...
helsefaglig utdanning

Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?

Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
logo kyrkja

Viktig informasjon frå Den norske kyrkja

Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTER  VERT AVLYST.
arealplan

AVLYST: Folkemøter i samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen

Dei planlagte folkemøtene vert mellombels avlyst. Me oppdaterar med informasjon når me veit tidspunkt for gjennomføring.
Sjå alle nyhende ››