Vasskran

Stenging av vatn i Tysnesbygda

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Tysnesbygda.
koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.  
Stetoskop

Viss du trenger fastlegen, må du ikkje vente med å ta kontakt

Kommuneoverlege Anita Midtun ønskjer å støtte helseministerens oppmoding om at alle som treng fastlegen sin, må oppretthalde den kontakten.
Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litterat...
helsefaglig utdanning

Har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?

Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn me har i helsetenesta i dag – har du med helsefagleg bakgrunn høve til å bidra?
Sjå alle nyhende ››