jordmor

Informasjon til gravide

Tysnes kommune står p.t utan jordmorteneste.
fargeblyanter i klasserom

Offentleg høyring; Utviding til 5 dagars skuleveke

Tenesteutvalet gjorde 12.03.19 vedtak om å senda sak om «Utviding til 5 dagars skuleveke» ut til offentleg høyring.
Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til jenter og gutar i alderen, 13 til 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å ha avtalt tid.
Kulturmidler 2019

Kulturmidlar 2019

No kan du søkjer om kulturmidlar!
Val logo

Innkomne listeforslag

Oversikt over listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Tysnes kommune. Listeforslaga vert lagt fram til godkjenning i valstyret sitt møte, 02.05.19.  
Sjå alle nyhende ››