koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.  
Plankart Matre

Offentleg ettersyn – reguleringsplan Fiskerihamn/Naustområde gnr. 158 bnr. 1 m. fl.

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Utval Landbruk/Teknisk detaljregulering for gnr. 158 bnr.1m. fl. Fiskerihamn/Naustområde, Skorpo, Tysnes kommune ut til høyring og offen...
Turistinformasjon

Turistinformasjonen

Turistinformasjonen i flytenaustet i Våge hamn. 
Bilde frå Tysnes - bruer til reksteren

Kva kan me få til i Tysnes kommune?

Ønskjer du byggje på heimegarden? Har du ein gründer i magen og treng næringsareal på land eller til sjøs? Bubil- og campingplass? Kva med eit naust? Vil du ha leikeplass og friluftsareal? Kanskj...
Sjå alle nyhende ››