Byggesak

Opningstider plan- og byggesaksavdelinga

Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar – kl. 09.00 – 11.30 og kl. 12.30 – 15.00.   Eventuelle møter med sakshandsamarar må av...
olavsgildet

Spelet om Olavsgilde

I samband med Johannes Heggland sitt 100-års jubileum, skal spelet om Olavsgildet framførast.
paragraftegn_illustrasjon-til-regelendring_620[1]

Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.
logohaugaland nett

Haugaland Kraft Nett inviterer

Haugaland Kraft Nett inviterer til open kontordag om planane for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi i Austevoll.
Vasskran

Saman for eit betre vassmiljø.

Rullering av regional vassforvaltningsplan for Hordaland. 
Sjå alle nyhende ››