Innspelsportal

Rullering arealdel av kommuneplanen

Innspelsportalen er no open.
fotball

KULTURMIDLAR TIL IDRETT 2020

Me minner om fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.20. Fristen er endeleg.
To barn ser på gravemaskin

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS FRÅ OG MED HOVUDOPPTAKET 2020

Frå og med barnehageopptaket 2020 (hovudopptak) vil søknad om barnehageplass i Tysnes kommune bli gjort via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal. Det gjeld for om du søkjer for fyrste gang, om du s...
eiendomsskatt

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 -2023 skal handsamast i kommunestyret 17. desember 2019.

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysing for 2020

Oppfordrar alle aktuelle organisasjonar til å søkja midlar. Dette kan vere aktuelt for blant anna idrettslag, korps, bygdelag etc. Søknadsfrist er 13. desember 2019. 
Sjå alle nyhende ››