Hammer og spiker

Kompensasjon covid-19

Kommunal støttordning for lag og organisasjoner som har mista inntekter denne våren.
Våge

LivOGlyst lokalsamfunnsutvikling

Har du lyst å utvikle noko i lokalsamfunnet, men veit ikkje heilt kva det skal vera? Då kan LivOGlyst-programmet frå Vestland fylkeskommune kanskje vere noko for deg?
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifis...
kantslått

Kantslått

Det vert oppstart av kantslått langs kommunale vegar måndag 20.7. Arbeidet skal pågå fram til slutten av august.  Publikum vert oppmoda om å halde avstand og å køyre og gå varsamt når dei passerer ...
grønn krane

Oppdatering! Lekkasjen lokalisert og normal drift igjen.

Det er no normal drift på vassforsyninga igjen.
Sjå alle nyhende ››