næringsråd

Invitasjon til næringssamling

Tysnes næringsråd ynskjer velkomen til næringsseminar, 27.november.
eiendomsskatt

Forseinka utsending av faktura

Tysnes kommune melder om forseinka utsending av papirfaktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt for 4. kvartal 2019. Årsaka til dette skuldast ein feil i ei fil som gjekk til vår printleverandør....
Logo Statens Vegvesen

Folkemøte og open dag - E39 Stord-Os

Før oppstart av arbeidet med reguleringsplan øskjer Statens vegvesen å invitere til folkemøte og open kontordag på Tysnes.
Plan habilitering og rehabilitiering

Plan for habilitering og rehabilitering - høyring

Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
Kulturminne bro

Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring

Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14. Høyringsfristen er 30. november 201...
Sjå alle nyhende ››