Logo Statens Vegvesen

Folkemøte og open dag - E39 Stord-Os

Før oppstart av arbeidet med reguleringsplan øskjer Statens vegvesen å invitere til folkemøte og open kontordag på Tysnes.
Plan habilitering og rehabilitiering

Plan for habilitering og rehabilitering - høyring

Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.
Kulturminne bro

Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring

Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14. Høyringsfristen er 30. november 201...
Tysnes turlag

Velkomen til oppstartsmøte for Tysnes turlag 4. november

4. november kl. 18.00 vert det oppstartsmøte for Tysnes turlag på Tveit Grendahus.

Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka

Stenging av matrikkelen og grunnboka er ein konsekvens av kommune- og regionsreforma og er naudsynt for å sikre at endringane i registera vert gjort på tryggast og best mogeleg måte.  Stenginga gjeld...
Sjå alle nyhende ››