Tysnes turlag

Velkomen til oppstartsmøte for Tysnes turlag 4. november

4. november kl. 18.00 vert det oppstartsmøte for Tysnes turlag på Tveit Grendahus.

Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka

Stenging av matrikkelen og grunnboka er ein konsekvens av kommune- og regionsreforma og er naudsynt for å sikre at endringane i registera vert gjort på tryggast og best mogeleg måte.  Stenginga gjeld...

Adressenamn til vedtak

2 nye vegnamn i Tysnes kommune er lagt ut til offentleg ettersyn, "Henningshagen" og "Krokavegen".
DCIM100MEDIADJI_0049.JPG

Kunngjering av reguleringsplan - Skår kai

I medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møte 24.09.19 detaljreguleringsplan for Skår kai.
skogtur

Søknadsfristar om midlar og tilskot

No kan de søkje om tilskot til verna kulturminne, leiaropplæringsmidlar og midlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er også høve til å koma med innspel til kandidatar til kulturprisen 201...
Sjå alle nyhende ››