DCIM100MEDIADJI_0049.JPG

Kunngjering av reguleringsplan - Skår kai

I medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova vedtok kommunestyret i møte 24.09.19 detaljreguleringsplan for Skår kai.
skogtur

Søknadsfristar om midlar og tilskot

No kan de søkje om tilskot til verna kulturminne, leiaropplæringsmidlar og midlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er også høve til å koma med innspel til kandidatar til kulturprisen 201...
Briller søknadsskjema

Kommunen oppgraderer økonomisystemet sitt

Tysnes kommune oppgraderer økonomisystemet Agresso i veke 42. Systemet vil difor vere utilgjengeleg store delar av den veka.
Bokbåten Epos

Bokbåten Epos - anløp på Tysnes

Bokbåten Epos er på hausttur og vitjar blant anna Bruntveit, Lunde og Onarheim i perioden 5-7. november.  
Sjå alle nyhende ››