Ordføraren er leiar for det politiske styringssystemet i kommunen.

Ordføraren skal saman med rådmannen stå for kontakten med næringslivet. Ordføraren har kontorplass i sentraladministrasjonen. Ordføraren kan alltid kontaktast på e-post og telefon.

E-post: synnove.bakke@tysnes.kommune.no
Tlf: 977 48 005