Opningstider

Måndag 18:00 - 21:00
turnering 18:00 - 21:00, ein ledig bane

Onsdag 18:00 - 21:00
turnering 19:00-20:30, ein ledig bane

Torsdag 18:00 - 20:00

Søndag 17:00 - 19:00

Dersom de ønskjer å bowla til andre tider, skal me få det til.
Kontakt 996 40 123 eller helge.hauge@haugnett.no

Prisar

Leige av bane per time

Barn, pensjonistar og sponsorar kr 200

Vaksne kr 260

Leige av bane per runde

Barn, pensjonistar og sponsorar kr 40

Vaksne kr 60