2023

 Kari Adele Grønås og Helge Berge Drange

Kulturprisen 2022 går til Kari og Helge for deira utrettelege innsats for å ta vare på den store samlinga av verktøy og reiskap frå garden, og for deira innsats for å formidlekunnskap om lokalhistoria frå 1850 og fram til i dag.

Les heile grunngjevinga her

2022Knut Rage

Kulturprisen 2022 går til Knut Rage for hans verksemd som historieskrivar og kulturformidlar.

Les heile grunngjevinga her

2021Lars Petter Epland og Morten Haaland

Lars Petter og Morten har i mange år vore drivkreftene i det som er det største og mest aktive kulturtilbodet for barn og unge i alle aldrar. Dei skaper aktivitet, møteplassar mellom generasjonar, og bidrar sterkt til eit mangfaldig kulturliv i Tysnes kommune.

Les heile grunngjevinga her.

2020Patrick Russell MadsenKulturarrangement i regi av Mandelhuset
2019Solheimsdalen grendalagv/ Hans Tore Brekke for utvikling av skulemuséet i Solheimsdalen
2018Magne Storesætre Idrett, musikklag, arrangement, idrettsanlegg, idrettsråd, sokneråd
2017Nils Kåre Myklebust  Onarheimsgildet, kulturkyrkja, musèlag, kammerkor
2016Bjarne NygårdAktiv musikant i Onarheim musikklag sidan oppstart i 1954. Delteke og stilt opp på kulturarrangement. Viktig person for bygda gjennom sitt engasjement og som kulturberar.
2015Tysnes kystlag    Vidareført kunnskap om kystkulturen og tradisjonar. Båtbyggjarkurs av færingar, første gang i 1995. Kurs i sying av segl. Arrangert Tysnes Rundt i 20 år. Vore sentral i urviling av Årbakkapg kyst- og motorsamlinga i Smio. Gjennom alle år vore ein viktig samarbeidspartner i ulike kulturarrangement – m.a. under den offisielle opninga av Kystsogevekene. Fast deltaker i kulturarbeidsgruppa.
2014Tysnes lydlagTysnes lydlag v/ Eirik Dalland og Øystein Dalland, lyd hundretals arrangement sidan 1997. Aldri teke ut lønn, investert i nytt og moderne utstyr.
2013Bergitte Sletteskog     Mat/ mattradisjonar, oppskrifter, arrangement, delteke i lagsliv.
2012Tysnes husflidslag  Vidareføring av handverktradisjonar, kurs barn, unge og vaksne. Liv Torunn Rekve og Synnøve Hodneland tok imot på vegner av laget.
2011Olav SkjellevikLokalhistorie, kåsør, skilting og turleiar
2010Tysnesfest Set kommunen på kartet, reklame for Tysnes, breitt program for alle aldersgrupper.
2009Nils Eivind Hansen     Fotball spelar, trenar, leiar, Cup-arrangør, banemeister, +++
2008Sverre K. Dalland Leiar Tysnes sogelag, båtlaget, ungdomslag, musikklag, Sunnhordland folkemuseum, redaksjonen Bladet Tysnes, kulturstyre, heradsstyre, fylkesstyre, m.m.
2007Sostråleøya venelag         v/ Norolf Henriksen. Hus pussa opp, renska stigar, boka om Solstråleøya, solstråleøyas dag, aktivitet, dugnad, informasjon, og vedlikehald.
2006Eldbjørg og Jørgen Knudsen Barnekoret i Tysnes
2005Magnus Alsaker Arbeid for i drett gjennom 40 år. Engasjement og ildsjel
2004Tysnes sogelag   v/ Mikal Heldal og Magnhild Midtbø
2003Henrik Aakre Kunst- og kulturformidlar, Årbakka, Kunstlaget, E.H. Vaage
2002Anny Gjøvåg   Kulturarbeid på gard
2001Gunnar Hansen  Idrettsarbeid og "Tysnesingen"
2000Yngve Nikolaisen  Musikkengasjement i Tysnes, rektor musikkskulen
1999Ernst B. Drange  Etnolog, Gards- og ættesoge, lokalhistorisk arkiv.
1998Åsne S. Søreide   Songar/kvedar, innsamling av folketonemateriale.
1997Einar Heldal   Handverkstradisjonar, båtbyggjing/færing, rokk og tresko.
1996Kolbjørn Tvedt    Allsidig, drivande kraft i lags og musikklivet, internett.
1995 Anna Skaar   Tysnesbunaden, arbeidd med å rekonstruera denne.
1994Harald Dalland Handverk, båtbyggjar, oselvar.
1993 Ikkje utdelt grunna økonomi
1992 Ikkje utdelt grunna økonomi
1991Johannes HegglandForfattar og dramatikar
1990Tysnes musikklagLokomotiv for korpsmusikk på Tysnes
1989Båtlaget Njord/TysnesTradisjonsbåtbrukar
1988Anna AanesenMoro med musikk
1987Helga Gjerstad50 år i sundagsskulen
1986Bjørn Helge EplandPådrivar, dirigent, revy
1985Tore ØklandLeiar/trenar jentefotball/Norway Cup