Løyve for å selja eller skjenke alkoholhaldig drykk

Daglegvarehandel trenger salsløyve for å selja øl med inntil 4.75 volumprosent alkohol.

Serveringsstader for å kunna skjenka alkoholhaldig drykk:

  • skjenkeløyve
  • serveringsløyve (lenkje!)

Søknad

Søk ved å e-post til post@tysnes.kommune.no

For rettleiing i kva søknaden skal innehlade, ta kontakt med kommunen på tlf: 55 43 70 00 eller e-post: post@tysnes.kommune.no

Kunnskapsprøve om alkohollovgjevinga:

Kvar sals- eller skjenkestad må ha ein kvalifisert styrar og neststyrar for sals-/skjenkeløyvet. Desse må i tillegg til å oppfylla visse vandelskrav ha gjennomført ein kunnskapsprøve om alkohollovgjevinga.

Kommunen er pliktig til å gjennomføra ein slik kunnskapstest innan 2 månader etter førespurnad om dette.

Dersom du ønskjer å ta prøven hos Tysnes kommune kan du ta kontakt på tlf. 53 43 70 00 eller e-post. Prøvegebyret er kr. 400,-.