Tysnes turistkontor er ope medio juni til medio august: tysdag – sundag: 10:00 - 17:00 / Måndag: stengt.

Turistkontoret er lokalisert i Våge gjestehamn i flytenaustet.

Elles i året er det turistinformasjon hjå Tysnes kommune.

Meir informasjon

Meirsmak Tysnes sin heimeside finn du meir informasjon om tilbodet til turistar på Tysnes.

Sjå også Visit Sunnhordland og Visit Bergen for mer informasjon om turisttilbodet i kommuen.

Oversikt over badeplasser på øya finn du på Bergen og omland friluftsråd sine sider.