Tysnes omsorgssenter

Tysnes kommune
Uggdalsdalen 8
5685 Uggdal

Tlf: 951 76 846


Fagansvarleg  i heimesjukepleie – Open omsorg

 

post@tysnes.kommune.no

Tlf: 918 22 616 / 957 09 513
Fysio- og ergoterapitenesta

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 54 43 70 00

mobil 917 74 276, ergoterapi

mobil 952 27 148, fysioterapi

mobil 994 89 352, fysioterapi

post@tysnes.kommune.no

Psykisk helse og rus


 

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 54 43 70 00

post@tysnes.kommune.no
 

NAV Tysnes

Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 55 55 33 33
Avvik på tenesteavtaler

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Kontaktinformasjon for pasientar med trong for følgjeteneste ved opphald på sjukehus


 

Tysnes kommune

Tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

 

Helsestasjon

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no
 

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

Tysnes legekontor
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

 

Tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no
 

Tysnes legekontor

Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Tlf. 53 43 70 80

post@tysnes.kommune.no

Søknad om kommunale tenester

 

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Informasjonsansvarleg i kommunen for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM

Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

post@tysnes.kommune.no