Vakttelefonar

Brann: 110

Politi: 112 / 02800

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Vakt heimetenester (mellom klokka 07:00 - 22:00)

Onarheim: 979 90 051   
Våge: 979 90 050   
Uggdal: 979 90 047   

Omsorg Plus: 979 90 043   

Nattpatruljen (mellom kl. 22:00 - 07:30): 979 90 042

Barnevernet sin vakttelefon:

08:00 - 16:00 Barneverntenesta: 919 10 217
16:00 - 08:00 Barnevernvakten i Bergen: 55 36 11 80


Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Krisesenter: 53 41 12 12

Vann, avløp og veg, beredskapstelefon: 909 44 673

Veterinærvakt: 970 84 498