Fv 5076 Hovlandsstrando i Tysnes kommune

Vestland fylkeskommune melder om at vegen kan bli stengt i periodar på inntil 2 timar grunna dekkelegging i mellom 08:00 og 19:00, desse dagane: 

  • fredag 05.07.24
  • måndag 08.07.24 

Utrykkingskøyretøy og bussar i rute kan passere.