Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt 2024

I kommunestyremøte 14.12.2023 vedtok kommunestyret at Tysnes kommune skal skriva ut eigedomsskatt på alle bustadeigedomar, fritidseigedomar og næringseigedomar i kommunen og fastsette eigedomsskatten for 2024 til 3,0 promille for alle eigedomar utan bruk av botnfrådrag. Skattesats for «særskilt skattegrunnlag» (tidlegare verk og bruk) skal vera 4 promille.

Eigedomsskatten vert skriven ut i samsvar med eigedomsskattelova.

Taksten er sett etter at eigedomar med bygg er synfart i samsvar med rammer og retningsliner for taksering og vedteken av sakkyndig nemnd i møte 22.02.2024.

Takseringsmetode

Taksten på eigedommen er mellom anna vurdert på bakgrunn av verdianalyser av området, faktaopplysningar om bygningar og skjønnsmessige vurderingar av kvar enkelt eigedom.

Sakkunnig nemnd har vedteke sjablongverdiar for bygningar og tomtar. Takstane er vedtekne av sakkunnig nemnd.