25. jan. 2021 kl. 12:39

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Betaling av skatt og kommunale avgifter

1. november 2020 overtek Skatteetaten nokre av oppgåvene som Kemnerkontoret har i dag.

Tenesteomtale

1. november 2020 skal skatteetaten overta innkrevjing av skatt frå privatpersonar og næringsdrivande. Dette er ei oppgåve som kommunen har pleitt å ha.
 
Det betyr at du kan kontakte Skatteetaten for spørsmål om
 • Restskatt – dersom du betalte for liten skatt i fjor og må betale pengar tilbake.
 • Skattepengar til gode – dersom du har betalt for mykje pengar i skatt og skal få tilbake pengar.
 • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift – oversikt over kva du skulder eller har til gode.
 • Klage på skatteutrekninga – for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot.
Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for privatpersonar.
 
Er du næringsdrivande kan du kontakte Skatteetaten for spørsmål om
 • Tilleggsforskot
 • Forskotstrekk
 • Arbeidsgivaravgift
 • Motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav
 • Skatteattestar
 • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift
Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for bedrifter.
 
Ønskjer du kontakt med skatteoppkrevjaren din?
 
Det er ulike måtar å kome i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dei eller ringe. Informasjon om dette finner du på skatteetaten.no./kontakt.
Vêr klar over at dersom du ønskjer å møte opp på eit skattekontor og snakke med somme, må du bestille time på førehand.
Det er ikkje mogeleg å sende e-post til Skatteetaten. Dersom du ønskjer å sende eit skriftleg spørsmål må du logge inn via Altinn.
Vil du sende inn skjema eller brev skriftleg?
Postadressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO
 
Eigedomsskatt
Det vil framleis vere kommunen som krev inn eigedomsskatt. Dersom du treng å søkje om betalingsutsetjing eller nedsetjing, eller du ønskjer å klage eller krevje ny takst, kan du kontakte kemneren i kommunen din.
 
Kommunale avgifter
Det vil framleis vere kommunen som krev inn avgifter for kommunale tenester som
 • Vann - drikkevatn og vassforsyning
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
 • Avfall - tømming av søppel
 • Feiing - feiing og brannvern.
Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Samarbeidspartnarar


Tenesta oppdatert: 02.10.2020 09:58