Betaling av skatt og kommunale avgifter

I 2020 overtok Skatteetaten nokre av oppgåvene som Kemnerkontoret tidlegare har hatt.

Tenesteomtale

Skatteetaten er den som krev inn skatt frå privatpersonar og næringsdrivande. Dette er ei oppgåve som kommunen har pleitt å ha.
 
Det betyr at du kan kontakte Skatteetaten for spørsmål om
 • Restskatt – dersom du betalte for liten skatt i fjor og må betale pengar tilbake.
 • Skattepengar til gode – dersom du har betalt for mykje pengar i skatt og skal få tilbake pengar.
 • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift – oversikt over kva du skulder eller har til gode.
 • Klage på skatteutrekninga – for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot.
Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for privatpersonar.
 
Er du næringsdrivande kan du kontakte Skatteetaten for spørsmål om
 • Tilleggsforskot
 • Forskotstrekk
 • Arbeidsgivaravgift
 • Motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav
 • Skatteattestar
 • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift
Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for bedrifter.
 
Ønskjer du kontakt med skatteoppkrevjaren din?
 
Det er ulike måtar å kome i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dei eller ringe. Informasjon om dette finner du på skatteetaten.no./kontakt.
Vêr klar over at dersom du ønskjer å møte opp på eit skattekontor og snakke med somme, må du bestille time på førehand.
Det er ikkje mogeleg å sende e-post til Skatteetaten. Dersom du ønskjer å sende eit skriftleg spørsmål må du logge inn via Altinn.
Vil du sende inn skjema eller brev skriftleg?
Postadressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO
 
Eigedomsskatt
Det vil framleis vere kommunen som krev inn eigedomsskatt. Dersom du treng å søkje om betalingsutsetjing eller nedsetjing, eller du ønskjer å klage eller krevje ny takst, kan du kontakte kemneren i kommunen din.
 
Kommunale avgifter
Det vil framleis vere kommunen som krev inn avgifter for kommunale tenester som
 • Vann - drikkevatn og vassforsyning
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
 • Avfall - tømming av søppel
 • Feiing - feiing og brannvern.
Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Samarbeidspartnarar


Tenesta oppdatert: 23.02.2021 19:49