Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Det er kommunen som tømmer hushaldsavfall frå der du bur. Som eigar av ein eigedom betaler du kommunen eit renovasjonsgebyr.

Tenesteomtale

Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
 
Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

Målgruppe

Private hushald.

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Høve til å klage

Ta kontakt med kommunen dersom avfallet ditt ikkje blir tømt.

Tenesta oppdatert: 26.03.2021 09:13