Frist for klage på ny takst er 6 veker frå 1. mars. Klagen skal vera skriftleg, innehalda ei nærare grunngjeving og underskreve.

Eventuell klage vert å senda til:

Tysnes kommune v/eigedomsskattekontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal, eller

post@tysnes.kommune.no