Skatteliste og fritaksliste ligger tilgjengelig i 3 veker frå 1. mars i resepsjonen i Rådhuset.