Statuttar for Tysnes herreds vel og protokoll frå tildelingsmøta finn du under lenkjer.