Kommunane har i samarbeidet ein felles innkjøpssjef som er lokalisert på Bømlo. Innkjøpssjefen si hovudoppgåve er å utarbeida felles rammeavtalar for kjøp av ulike varer og tenester der det er lønsamt og tenleg for medlemskommunane. Du finn meir informasjon under innkjøpsportalen i lenkja under.