Faktura til Tysnes kommune må sendast elektronisk i EHF-format. Alle einingar under Tysnes kommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 959 412 340.

Faktura skal stilast til:

Tysnes kommune
Økonomikontoret
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal
 
På faktura, i feltet for leveringsadresse, plasserer du den eininga som har bestilt varen/tenesta.

Vår bestillar sitt ressursnummer må leggjast til feltet «Dykkar ref» på faktura.

Elektroniske fakturaadresse: 959412340.