Vara for hovudvernombod: Per Verner Aase - tlf. 995 65 928 / per.verner.aase@tysnes.kommune.no

 

Verneområde

Verneombod

Verneleiar

Onarheim skule og barnehage

Janne Hatteberg
janne.hatteberg@tysnesoppvekst.no

Bente Raknes
Mobil: 452 52 954
bente.raknes@tysnesoppvekst.no

Lunde barnehage

Eli Sandvik
Mobil: 932 69 566
eli.sandvik@tysnesoppvekst.no

Monica Løvås
Mobil: 904 05 017
monica.lovaas@tysnesoppvekst.no

Tysnes skule og Kulturskulen

Jon Sævartveit
Tlf. 53 43 08 80
jon.savartveit@tysnesoppvekst.no

Kari Pettersen
Mobil: 924 43 905
kari.pettersen@tysnesoppvekst.no

Open omsorg

Rebekka I. Dalland

rebekkaid@hotmail.com

Margrethe Klemmetsby
Mobil: 957 09 513
margrethe.klemmetsby@tysnes.kommune.no

Tysnes Omsorgssenter

Helga Belt
Mob: 959 20 684
helga.austlid.belt@tysnes.kommune.no

Helga Boland Nilsen

helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Drift og vedlikehald

Jostein Mehammer
jostein.mehammer@tysnes.kommune.no

Charles Lunde
Mobil: 481 08 299
charles.lunde@tysnes.kommune.no

Tysnes brann og redning Marcus Dalland
Mobil: 920 84 728
mardalland@gmail.com
Torfinn Kongsvik
torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no

Rådhuset

Per Verner Aase
Mobil: 995 65 928
per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

tlf. 970 46 500
steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Vågsmarka bufellesskap

Nina Kobbeltvedt
Mobil: 938 45 179
nina.kobbeltvedt1@haugnett.no

Benedicte Lundevoll
Mobil: 976 48 965
benedicte.lundevold@tysnes.kommune.no

Uggdal skule

Linda R. Høviskeland
linda.hoviskeland@tysnesoppvekst.no

Helga Krossnes Sunde
Mobil: 480 58 844
helga.krossnes.sunde@tysnesoppvekst.no

Stjernereiso barnehage

Martin Stenaker Rio
martin.stensaker.rio@tysnesoppvekst.no

Gerd Kongsvik
Mobil: 993 66 482
gerd.kongsvik@tysnes.kommune.no

Vågsmarka barnehage

Birgit Jensen Nes
birgit.jensen.nes@tysnesoppvekst.no

Elbjørg Knudsen
eldbjorg.knudsen@tysnesoppvekst.no

Haugen bufellesskap og Dagsenter

Cecilie Bjørnevik
Mobil: 414 74 377
ceciliebjornevik@hotmail.com

 Irene Røssland
Tlf.: 53 43 21 64
irene.rossland@tysnes.kommune.no