Leiar: Gro Fjelltvedt

Nestleiar: Rebekka Instøy Dalland

Sjå utvalsmedlemmar

(trykk “medlemmer” over kalendaren)