Ordførar: Synnøve Bakke

Varaordførar: Trond Borg

Sjå utvalsmedlemmar

(trykk “medlemmer” over kalendaren)