Namn:                                    Tittle/arbeidsoppgåve                 Tlf.                    E-post
Helge Hauge Leiar 99640123 helge.hauge@haugnett.no
Erna Drange Medlem    
Knut Rogde Medlem    
Ingeborg Tysnes Medlem    
Benedicte Lundevold Medlem 97648965 benedicte.lundevold@outlook.com
Lars Enes Medlem 90085208 lars.enes@tysnes-kraftlag.no
Else Marie Særsten Nestleiar 45667177 else.marit.sarsten@tysnes.kommune.no
Rolf Røssland Vara for Knut Rogde    
Gunvor Solheim Vara for Erna Drange    
Olav Kilen Vara for Helge Hauge    
Ingebjørg Hatteberg Vara for Ingeborg Tysnes    
Vigdis Frugård Tvedt Vara for Benedicte Lundevold 48041735 vigfru@gmail.com
Lorentz Lunde Vara for Lars Enes    
Johanne Dalland Vara for Else Marit Særstein    

 

Sekreteriat: Fellestenesta - telefon 53 43 70 00.   E-post: post@tysnes.kommune.no