Møteplan for Kontrollutvalet i 2023:

09.02.23

30.03.23 - avlyst grunna få saker

11.05.23

05.10.23

23.11.23