Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2019

 

Dato:

Merknad:

05.03.19

 er avvikla
 01.04.19

 er avvikla

22.05.19

 er avvikla

 19.09.19

Avlyst. Nytt møte 11.10.19

11.10.19 Siste møtet med noverande kontrollutval

28.11.19

Konstituerande møte nytt kontrollutval