Fagforbundet Tysnes organiserer kommunale, fylkeskommunale og helsesektoren sine arbeidstakarar.
Den lokale avdelinga - Fagforbundet Tysnes - er med sine omlag 230 medlemmer den største arbeidstakarorganisasjonen i Tysnes kommune.

Hovudtillitsvald har kontor i 2. høgda i rådhuset i Uggdal.
 

Oversyn over plasstillitsvalde på den enkelte arbeidsstad i Fagforbundet

Arbeidsstad Funksjon Namn Dato

Tysnes Omsorgssenter

 

Plasstillitsvald

Varatillitsvalt

Iris Sørbotten

Elin R. Borgen

2021
Open Omsorg Plasstillitsvald Malin Anna Ingrid Gjersvold 2022
Haugen Bufelleskap + dagsenter Plasstillitsvald Harriet Førdedal 2017
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald Elisabeth Aarskog 2022
Rådhuset Plasstillitsvald Ingrid T. Stue 2015
Uggdal Skule Kontaktperson Jean Høviskeland 2020
Tysnes Skule Plasstillitsvald Rose Utne 2015
Drift og vedlikehald/Erdalen Kontaktperson Jostein Meland 2015
Lunde Barnehage Plasstillitsvald Ingvill Christensen 2021
Vågsmarka Barnehage Plasstillitsvald Inger Marie Dalland 2020
Onarheim Barnehage Plasstillitsvald Rebecca Helgesen 2018
Stjernereiso Barnehage Plasstillitsvald Susanne Hjelland 2018
Reinhaldsavdeling Plasstillitsvald Karoline Heggland 2020
Brann Plasstillitsvald Olan Teigland 2022

Innspel eller rettingar til Fagforbundet Tysnes si nettside må meldast til leiaren på epost: elin.kleppe@haugnett.no