Dagsenter for funksjonshemma ligg i 2 høgda i grendatun og gjev arbeid og aktivitet som er meiningsfullt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Her hos oss står meistring og trivsel i fokus.

Me er ei tverrfaglig samansatt personalgruppe som arbeider kreativt for å legga til rette for arbeid og aktivitet tilpassa kvar enkelt.

Noko av det me kan tilby

  • Kommunikasjonstrening/forståelse og kontakt
  • Styrketrening, bading (sommer)
  • Hagestell-dyrking av t.d grønsaker
  • Matlaging
  • Sanserom
  • Musikk og trening til musikk
  • Veving, tennbrikett, strikking, dekorasjoner, maling, puzzling m.m
  • Maka Kafe’- vår eigen kafe’ bedrift
  • Mulighet for arbeidstrening i andre bedrifter
  • Samarbeid med andre som fysioterapeut/ergoterpeut, m.f

Lovheimel

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, § 3-3.

Slik søker du

Skjema for søknad om helse- og omsorgstenester finn du lengre ned på sida, under "skjema".