Stipendavtalen gjeld for deg som

  • er student på høgskule og universitetsnivå, uavhengig av studierettning
  • er elev over 18 år og tek helsefag på vidaregåande

Du får

  • fast helgestilling ved ein av våre arbeidsplassar innan pleie og omsorg
  • jobbe med faglig flinke og engasjerte kollegaer
  • utbetalt bonusstipend to gonger i året.
     

Kva binder du deg til

  • arbeid kvar 3.helg (laurdag + søndag), og
  • 80-100% ferievikariat om sommaren etter skuleåret, minimum 5 veker

Utbetaling av bonusstipend

Bonusstipendet vert utbetalt to gonger i året, i august og i januar.

Kvar utbetaling er på kroner 12.000,-

Løn til studentar

Tysnes kommune har eigen lønsstige for deg som er student innan eit område som er relevant for stillinga. Innan helse gjeld det f.eks. sjukepleie-, vernepleie-, ergoterapi-, eller medisintudentar. Denne er aktuell for deg som kan dokumentere at du har  fullført minst eit år av studiet.

Ta kontakt ved interesse eller spørsmål

Ønskjer du meir informasjon, eller ønskjer du å søkje, ta kontakt med

Hilde Marie Flakke
rådgjvar helse og omsorg
Tlf: 993 63 646
hilde.marie.flakke@tysnes.kommune.no

Eller du kan fylle ut skjema under, og me vil ta kontakt med deg: