Rådmann Steinar Dalland

Rådmann.jpg

Rådmannen er øvste administrative leiar i kommunen. Han er óg personalsjef og formannskapssekretær.

I sitt daglege virke er rådmannen lokalisert i sentraladministrasjonen. Denne delen av administrasjonen er samansett av formannskaps-/rådmannskontoret og økonomiavdelinga. Eigedomsskattekontoret ligg i dag i sentraladministrasjonen.

Kontaktinformasjon

Tlf: 970 46 500

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Strategisk leiarteam

Strategisk leiarteam er sammensatt av:

 • Rådmann
 • Assisterande rådmann
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Kommunalsjef helse og omsorg
 • Kommunalsjef teknisk
 • Økonomisjef
   

Rådmannskontoret sine hovudoppgåver

 • Tilsyn med heile den kommunale forvalting og drift
 • Samordna og koordinera kommunen si verksemd
 • Organisasjonsutvikling og personalarbeid
 • Løn
 • Planarbeid
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Økonomiplanarbeid
 • Næringsutvikling
 • Koordinering av flyktningarbeid
 • Kultur
 • Miljø
 • Eigedomsskatt

Sentraladministrasjonen har sekretærfunksjonen for kommunestyre, formannskap, valstyre, eldreråd, forhandlingsutval, administrasjonsutval, arbeidsmiljøutval, beredskapsråd, m.v.