Administrasjonen i Tysnes kommune viser til brann- og eksplosjonsvernlova og informerer med dette om at det er utarbeida forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

Forskrifta omfattar gebyr frå eigar av byggverk med eit eller fleire fyringsanlegg.

Med henvisning til forvaltningslova bestemmelser, ber me om uttaler før forskrifta vert handsama politisk.

Uttaler skal sendast inn skriftleg til post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal, innen 10.08.23