Særskilde brannobjekt er ifølgje Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 «byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier».

Brannvesenet har ansvar for registrering og klassifisering av særskilde brannobjekt. Denne registreringa eit enkeltvedtak.