Haugen er eit bufellesskap for mennesker med utviklingshemming. Bufellesskapet er døgnbemanna og har dyktige tilsette har ulik fagbakgrunn.

Me yte brukarane den bistand dei treng for å kunne gjennomføre daglege gjeremål, gå på dagsenter og jobb, og delta på fritids aktivitetar.

Ønskjer ein meiningsfull jobb med menneske med funksjonshemming?

Er du ein person som ser muligheter, har godt humør og som ønskjer å bidra til at bebuarane får ei meningsfull og innhaldsrik kvardag?

Ta kontakt med avdelingsleiar Irene, eller fyll ut skjema så ho kan ta kontakt med deg!