Opningstider NAV Tysnes

Me ønskjer at alle som kjem til NAV kontoret skal ha avtale. Målet med førehandsavtalte møter er å gje best mogelig hjelp.

NAV Tysnes føl rådhuset sine opningstider, og kan alltid kontaktas via resepsjonen i rådhuset for saker som hastar.

NAV Tysnes har opent for drop-in på følgande tidspunkt:

Måndag: 09:30 - 11:30
Onsdag: 09:30 - 11:30
Fredag: 09:30 - 11:30

Dersom du trenger hjelp frå NAV sosial

www.nav.no/sosialhjelp - her finn du all relevant informasjon om kva du kan ha rett på og korleis du søkjer.


Ved å logge på nav.no kan du:

  • Skrive beskjed til oss på NAV Tysnes via «skriv til oss – sosial»
  • Levere digital søknad om økonomisk sosialhjelp

 

Du kan ringje NAV Kontaktsenter 55 55 33 33 (tastevalg 1)

NAV Kontaktsenter kan:

  • kan veilede deg i kva rettar du har
  • kan hjelpe deg med å få kontakt med din sakshansammar på NAV Tysnes
  • kan henvende dag til andre aktuelle hjelpetenester

Dersom du ikkje kan søkje digitalt

Skal du levere skjema/faktura eller anna, kan du legge det i postkasse utanfor hovudinngangen. Denne vert tømt dagleg.