Kven kan få bustøtte

På Husbanken sine nettsider kan du sjå kven som kan få bustøtte, kva krav som gjeld for bustaden og kva inntektsgrenser som gjeld. Du kan og prøve bustøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bustøtte

 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bustøtte er den 25. kvar månad. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgjande månad. Viss du får innvilget bustøtte, vert søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, vert søknaden din overført til neste månad automatisk.

Søk bostøtte

Meld frå om endringer

Du har plikt til å melde frå dersom det er endringa i nokon av opplysningane du har gjeve i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld frå om endringer

Klage på vedtak om bustøtte

Dersom du mener noko er feil i vedtaket, kan du klage innan 3 veker etter du mottok vedtaket.

Klage på vedtak om bustøtte

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om bustøtte på husbanken.no

Du kan og vende deg til kommunen for å få hjelp og rettleiing.