Tysnes kommune tilbyr norskopplæring til vaksne innvandrarar og utenlandske arbeidstakarar i Tysnes kommune.

Me gjev også opplæring på grunnskulenivå til dei som trenger det.

Opplæringa vert organisert av Tysnes skule.