Samlivskurs

Er du nybakt forelder, kan du få gratis samlivskurs gjennom kommunen. Kurset gir tips, støtte og inspirasjon i ei tid med store endringar for parforholdet.

Tenesteomtale

Par som er foreldre for første gong og som har lyst til å gå på samlivskurs, kan ta kontakt med helsestasjonen. Kurset Godt samliv skal gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i ein periode med store forandringar i kvardagen og i parforholdet. Kurset går over ein dag eller to kveldar.

  • Del erfaringar med andre i same situasjon
  • Lær kommunikasjonsteknikkar og metodar for konflikthandtering
  • Få inspirasjon og tips til eit godt samliv

Pris for tenesta

Samlivskurset er gratis.

Samarbeidspartnarar

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Tenesta oppdatert: 11.05.2020 09:32