Regionalt næringsfond

Generelt

Tysnes kommune har ikkje kommunalt næringsfond. Innbuarane i Tysnes kan no søka etablererfondet i Sunnhordland som er eit regionalt næringsfond som vert administrert av Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

Samarbeidspartnarar

Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg kan vere rådgjevarar for kommunen.

Lover

Sjå dei årlege retningslinene på Kommunaldepartementet sine nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte mv.
Forvaltningsloven

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 11:24